Volgen

Met wie werken we samen voor de premium domeinen?

Diverse partijen ondersteunen het initiatief om kansrijke premium domeinen verder te ontwikkelen. Zij zien daarbij grote mogelijkheden en kansen voor Friesland. Deze partners leveren een bijdrage op het gebied van hun specifieke kennis en expertise. Ook als subsidietrekker of toekomstig financier kunnen zij ondersteunen. Zo kunnen we gezamenlijk doelen realiseren.

Supporters en partners van onze .frl premiums

  • Omrop Fryslân
  • Provincie Fryslân
  • Merk Fryslân
  • FRLfonds
  • NDC Mediagroep
  • DoeFonds Fryslân

Investeren in Innovatie en ondernemerschap 

Innovatie is essentieel voor ondernemers en voor Friesland.  Zeker in de huidige economische situatie en de veranderingen op technologisch gebied is stilstaan vaak achteruitgang. Het proces dat zich afspeelt vanaf 'idee' tot 'innovatie' is echter complex.

Daarom is het Doe-fonds supporter van .frl, en werken wij samen en andere potentiële investeerders. Zij beschikken over kapitaal om risicodragend vermogen te investeren in innovatieve Friese ondernemingen. Daardoor kunt u zich als ondernemer richten op uw core business: ondernemen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen