Volgen

Wie zit er achter .frl?

De exploitatie van het eigen Friese Top Level Domein .frl is een particulier initiatief van Mijndomein.nl. Dit is in overeenstemming met de wens van Provinciale Staten om de extensie .frl in te voeren zonder inzet van provinciale middelen. Het bedrijf Mijndomein.nl exploiteert dus voor eigen rekening en risico de extensie .frl voor Fryslân. Mijndomein.nl heeft met instemming van Provincie Fryslân zelf de aanvraag voor het Friese Top Level Domein.frl ingediend bij de ICANN. Zij is daarmee ook eigenaar van dit domein en is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de exploitatie.

Mede gelet op de potentie voor de marketing van Fryslân is de Provincie Fryslân is al vanaf het begin betrokken supporter van .frl.

De extensie .frl zal gefaseerd worden ingevoerd. Hierdoor krijgen de beschermde merken, de overheid en het Friese bedrijfsleven en particulieren de gelegenheid als eerste een Friese domeinnaam te gaan gebruiken. Daarnaast zijn ongeveer 2.000 domeinnamen gereserveerd voor cultuur en commercie, dit zijn de premium domeinen. Vanaf half april 2015 worden de domeinnamen voor iedereen beschikbaar gesteld.

FRLregistry
Willemskade 3
8911 AW Leeuwarden

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen